Visuell kommunikasjon

Mange virksomheter er ikke tydelige nok på hvem de er og hva de står for. Et design som understreker organisasjonens profil vil utad gi et godt inntrykk. Vi utformer løsninger som hjelper kundene med å vokse og prestere bedre.

Vi vet at virksomheter med en tydelig identitet og et bevisst forhold til den, gjør det bedre markedsmessig og økonomisk. En tydeliggjøring av en virksomhet krever at det utvikles en styrende merkeplattform som ligger til grunn for all kommunikasjon.

Kunsten er å sette sammen tekst og bilder, slik at de sammen kommuniserer budskap på en forståelig måte. Dette omfatter mye: Alt fra logoutvikling og firmaprofilering til web, brosjyrer, kundemagasiner, plakater og annonser m.m. Alle produkter skal ha en tydelig profil og en rød tråd som gir en gjenkjennende effekt.

Grafisk design / profil fra Sign 1

Se eksempler på arbeid